Styrelsen kallar till årsmöte!

IK Orient kommer ha sitt årsmöte på Harrys den 23 mars kl. 18.00.

Meddela gärna om du kommer så vi kan beställa fika till alla.