Integritetspolicy för IK Orient

Ladda ner policyn HÄR

Integritetspolicy för IK Orient

Har du frågor?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt nedan kan du kontakta IK Orients kansli, info@ikorient.se eller ringa till 0522- 135 33.

Den personliga integriteten är viktig för oss i IK Orient och vi ansvarar för den personliga informationen som våra medlemmar och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur IK Orient behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

Integritetspolicy

För vem gäller denna integritetspolicy?

Denna policy gäller för anställd, medlem, deltagare i aktiviteter, samarbetspartner och besökare. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra medlemmar, besökare och samarbetspartners. IK Orients personuppgiftsansvarig har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar Uddevalla Näringsliv dina uppgifter:

IK Orient skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta skåp.

Så samlar vi in dina personuppgifter:

Vi samlar in personuppgifter från våra medlemmar för att ge en god service inom ramen för medlemskapet i IK Orient samt ge dig som besökare en god service.

Exempel på uppgifter som vi hanterar:

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Det här använder vi dina uppgifter till:

IK Orient har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan IK Orient behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service

Vi hanterar och administrerar dina frågor med anledning av medlemskapet i IK Orient

Vid deltagande i nätverksgrupper och utbildningar

Vid deltagande på några av våra seminarier för medlemmar (medlemsmöten), seminarier och events

För att ge dig relevant information och erbjudanden

Utskick av nyhetsbrev

Utskick i form av inbjudningar till event hos oss

Vem kan se dina personuppgifter:

Dina personuppgifter används av IK Orient och de representanter som agerar som personuppgiftsbiträden för föreningen. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag/kommun) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER:

Som registrerad hos IK Orient har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig

Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för

Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Cookies:

IK Orients webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om att ett val du gör på vår webbplats sparas.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.

Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta IK Orients ordförande, Alexander Rahm på info@ikorient.se