Vision och Policy 2019-2022

Ladda ner Vision och Policyn HÄR

Inledning

IK Orient är en friidrottsklubb med en lång och anrik historia i Uddevalla. Klubben bildades 1934 och har verkat i staden sen dess. Klubben har fostrat många duktiga aktiva på absoluta toppnivå. IK Orient har haft med aktiva på flera stora mästerskap nu senast i Finnkampen och Paralympics.

Under senare tid har klubben också haft stora framgångar på ungdoms- och juniorsidan med flertalet SM-medaljer och landslagsuppdrag.

IK Orient har en stor barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Rimnershallen och på Rimnersvallen. Totalt är det idag 11st grupper i klubben fördelat på barn-/ungdomsgrupper, en grupp för funktionsnedsatta och även en grupp för vuxna motionärer.

Klubben jobbar ständigt med att bredda och växa för att fler ska kunna idrotta på sin fritid.

Vi tror på ett starkare och mer jämlikt samhälle om man tidigt lär sig detta tillsammans i en föreningsverksamhet med sunda och goda värderingar.

Föreningen har idag närmare 450 medlemmar, utav dessa är ca: 270 aktiva.

IK Orients egna tävlingar som arrangeras årligen är Lilla Uddevallaspelen och Lilla Bohusspelen. Tävlingarna växer stadigt och låg 2017 på ca 1 300 starter.

IK Orient är också samarbetspartner vid andra tävlingar som arrangeras i distriktet, senast var vid Mångkamps-SM 2017 i Rimnershallen.

Under 2017 arrangerade IK Orient Götalandsmästerskapen, en stor nationell tävling för ungdomar mellan 13-14 år.

Föreningen arbetar kontinuerligt med att utbilda nya och befintliga ledare för att upprätthålla en god kunskapsnivå för våra ledare.

Under 2018 vaccinerades klubben mot doping, en handlingsplan kring det förebyggande och akuta omhändertagandet togs fram och informeras ut till klubbens alla medlemmar.

Klubbens finns representerade på hemsida, facebook och instagram.

 

Vision

IK Orient skall vara den ledande friidrottsklubben inom distriktet, såväl inom barn- och ungdomsnivå samt junior och seniornivå. Vi vill också vara det naturliga valet för motionsidrottaren och veteranfriidrottaren- för ett långt idrottande.

Vi vill arrangera prestigefyllda arrangemang som är både lokala och nationella.

Övergripande mål

 • Stärka och utveckla ekonomin genom ökande kontakter med näringslivet samt genom att arrangera och genomföra större tävlingar
 • Utveckla och utbilda befintliga ledare samt rekrytera fler nya ledare
 • Att någon aktiv från IK Orient representerar det svenska landslaget
 • Att någon aktiv från IK Orient tar SM-medalj, på seniornivå eller ungdomsnivå
 • Stärka och utveckla caféet som inkomstkälla i Rimnershallen till klubben
 • Utveckla löpgruppen, den ska vara det naturliga valet för motionären
 • Erbjuda kvalitativ friidrottsträning för barn och ungdomar för en aktiv livsstil

Delmål

 • Totalt medlemsantal skall utgöra 450
 • Antal totalt aktiva skall utgöra 250
 • Antal ledare skall utgöra 45
 • Minst 2 deltagare på stora SM varje år
 • Minst 8 aktiva på USM/JSM och minst 6 IUSM/IJSM
 • Minst 7 aktiva på Götalandsmästerskapen
 • Minst 1 ny ungdomsledare per år
 • Utveckla sponsorintäkter i nivån 80 000kr per år
 • Utveckla styrelsearbetet, delegera arbete och starta arbetsgrupper på olika områden i klubben
 • Öka föräldramedverkan i klubben

Ekonomi

Föreningens ekonomi är främst baserad på:

 • (LOK) stöd-statligt och kommunalt
 • Medlemsavgifter
 • Träningsavgifter
 • Arrangemang
 • Sponsorer
 • Bingo och lotterier
 • Caféet i Rimnershallen
 • Bidrag från stiftelser

Grunden i föreningen är medlemsavgiften som alla medlemmar skall betala. Avgiften beslutas varje år av årsmötet för nästkommande år.

Träningsavgifterna erläggs av varje aktiv och ska täcka kostnader för del av sin friidrottsverksamhet.

(d v s lokal, tränare, redskap, föreläsningar, specialträningar m.m)

Avgiften är definierad beroende på ålder och beslutas av styrelsen varje år.

Policy, värderingar, etik och moral

 • Alla är lika välkomna, oavsett kön, etniskbakgrund, sexuell läggning, ålder eller förmåga
 • All friidrottsverksamhet som är kopplad till den aktiva friidrotten där minderåriga deltar skall vara helt drog- och alkoholfri, såväl som på träning och tävling. Föreningen accepterar inte heller att medlemmar använder förbjudna preparat eller andra dopingmedel. Vid sådan incident hänvisar klubben till sin vaccinering motdoping och denna handlingsplan
 • Föreningen accepterar inte någon form av mobbing eller trakassering
 • Vid tävlingar rekommenderas att bära klubbens konfektion

Vid mästerskapstävlingar skall alltid klubbens idrottare bära klubbens tävlingsdräkt och klubbens övriga konfektion