Vision och Policy 2022-2024

Ladda ner Vision och Policyn HÄR

Inledning

IK Orient är en friidrottsklubb med en lång och anrik historia i Uddevalla. Klubben bildades 1934 och har verkat i staden sen dess. Klubben har fostrat många duktiga aktiva på absoluta toppnivå. IK Orient har haft med aktiva på flera stora mästerskap, så som Finnkampen, JVM och Paralympics.

Under senare tid har klubben också haft stora framgångar på ungdoms- och juniorsidan med flertalet SM-medaljer och landslagsuppdrag.

IK Orient har en stor barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Rimnershallen och på Rimnersvallen. Totalt är det idag 13st grupper i klubben fördelat på barn-/ungdomsgrupper, en grupp för funktionsnedsatta, flera grupper för vuxna motionärer som löptränar på olika nivåer och en grupp för veteraner som utövar arenagrenarna.

Klubben jobbar ständigt med att bredda och växa för att fler ska kunna idrotta på sin fritid.

Vi tror på ett starkare och mer jämlikt samhälle om man tidigt lär sig detta tillsammans i en föreningsverksamhet med sunda och goda värderingar.

Föreningen har idag 449 medlemmar, utav dessa är ca: 290 aktiva.

IK Orients egna tävlingar som arrangeras årligen är Lilla Uddevallaspelen och Lilla Bohusspelen.

IK Orient är också samarbetspartner vid andra tävlingar som arrangeras i distriktet, senast var vid Mångkamps-SM 2017 i Rimnershallen.

Föreningen arbetar kontinuerligt med att utbilda nya och befintliga ledare för att upprätthålla en god kunskapsnivå för våra ledare.

Under 2018 vaccinerades klubben mot doping, en handlingsplan kring det förebyggande och akuta omhändertagandet togs fram och informeras ut till klubbens alla medlemmar.

Klubbens finns representerade på hemsida, facebook och instagram.

 

 

 

 

Vision

IK Orient skall vara en av de ledande friidrottsklubben inom distriktet, såväl inom barn- och ungdomsnivå samt junior och seniornivå. Vi vill också vara det naturliga valet för motionsidrottaren och veteranfriidrottaren – för ett livslångt idrottande.

Vi vill arrangera prestigefyllda arrangemang som är både lokala och nationella för att stärka friidrottens synlighet i Uddevalla.

Övergripande mål

 • Stärka och utveckla ekonomin genom ökande kontakter med näringslivet samt genom att arrangera och genomföra större tävlingar
 • Utveckla och utbilda befintliga ledare samt rekrytera fler nya ledare
 • Att aktiv från IK Orient representerar det svenska landslaget
 • Att aktiv från IK Orient tar SM-medalj, på seniornivå eller ungdomsnivå
 • Stärka och utveckla caféet som inkomstkälla i Rimnershallen till klubben
 • Utveckla löpgruppen, den ska vara det naturliga valet för motionären
 • Erbjuda kvalitativ friidrottsträning för barn och ungdomar för en aktiv livsstil

Delmål

 • Totalt medlemsantal skall utgöra 500
 • Antal ledare skall utgöra 95
 • Minst 2 deltagare på stora SM varje år
 • Minst 8 aktiva på USM/JSM och minst 6 IUSM/IJSM
 • Minst 7 aktiva på Götalandsmästerskapen
 • Minst 1 ny ungdomsledare per år
 • Utveckla sponsorintäkter i nivån 80 000kr per år
 • Utveckla styrelsearbetet, delegera arbete och starta arbetsgrupper på olika områden i klubben
 • Att löpgruppen ska ha fullt anmälda grupper per säsong i sina löpgrupper, medlemsantalet för gruppen ska utgöra ca 30% av föreningen
 • Öka föräldramedverkan i klubben

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är främst baserad på:

 • (LOK) stöd-statligt och kommunalt
 • Medlemsavgifter
 • Träningsavgifter
 • Arrangemang
 • Sponsorer
 • Bingo och lotterier
 • Caféet i Rimnershallen
 • Bidrag från stiftelser

Grunden i föreningen är medlemsavgiften som alla medlemmar skall betala. Avgiften beslutas varje år av årsmötet för nästkommande år.

Träningsavgifterna erläggs av varje aktiv och ska täcka kostnader för del av sin friidrottsverksamhet.

(d v s lokal, tränare, redskap, föreläsningar, specialträningar m.m)

Avgiften är definierad beroende på ålder och beslutas av styrelsen varje år.

Policy, värderingar, etik och moral

 • Alla är lika välkomna, oavsett kön, etniskbakgrund, sexuell läggning, ålder eller förmåga
 • All friidrottsverksamhet som är kopplad till den aktiva friidrotten där minderåriga deltar skall vara helt drog- och alkoholfri, såväl som på träning och tävling. Föreningen accepterar inte heller att medlemmar använder förbjudna preparat eller andra dopingmedel. Vid sådan incident hänvisar klubben till sin vaccinering motdoping och denna handlingsplan.
 • Föreningen arbetar med en trygg idrott, vilket innebär att alla tränare och ledare skall göra ett utdrag ur belastningsregistret varje år och visa upp för ansvarig i föreningen.
 • Föreningen accepterar inte någon form av mobbing eller trakassering
 • Vid tävlingar rekommenderas att bära klubbens konfektion
 • Vid mästerskapstävlingar skall alltid klubbens idrottare bära klubbens tävlingsdräkt och klubbens övriga konfektion.