Funktionär i IK Orient

Här anmäler du dig som funktionär till IK Orients arrangemang. IK Orient arrangerar varje år flera olika tävlingar, på Rimnersvallen, i Rimnershallen eller i Uddevalla centrum.

Med jämna mellanrum arrangerar också IK Orient olika mästerskapstävlingar, föreningen har ett gott renommé som mycket god arrangör. Genom åren har IK Orient arrangerat IUSM, IJSM, flera Götalandsmästerskap m.fl. större mästerskap.

Tävlingarna bidrar till föreningens ekonomi och är en viktig del för våra aktiva att tävla på hemmaplan, tävlingarna fungerar också som en mycket god samlingsplats för medlemmarna i föreningen. Detta då medlemmar från alla delar av föreningen brukligt hjälper till på våra tävlingar. En känsla av samhörighet, stolthet och kamratskap skapas mellan alla deltagande funktionärer. De yngre medlemmarna får träffa de äldre som de ser upp till och föräldrar bidrar på ett värdefullt sätt till alla barns idrottande.

För 2022 gäller följande för alla aktiva (alt aktivas föräldrar)

  1. Alla aktiva som är födda 2009 – 2015 tilldelas 2 funktionärspass (föräldrar) under 2022
  2. Alla aktiva som är födda 2008 och tidigare tilldelas 3 funktionärspass (förälder eller aktiv) under 2022

Under 2022 arrangeras följande arrangemang:

19 mars Lilla Uddevallaspelen

8 sep Uddevalla Stadsstafett

12 nov Lilla Bohusspelen (Inne)

I länken här bredvid fyller du i namn på den aktive ni anmäler er för, detta för att vi ska kunna se att alla anmäler sig i varje grupp. Ni fyller sedan i målsmäns namn och en kontaktadress så ni kan få information om tävlingar osv närmare respektive datum. Sista frågan besvaras med vilka arrangemang/dagar/vilka personer i hushållet som är med.

Har en familj flera barn med i föreningen anmäler ni er som funktionär per alla barn så kommer vi att reducera antalet pass och kontakta Dig om vilka pass som tilldelas. Anmäl då med samma mailadress så vi kan se att det är samma person som anmäler.

Till våra ”Lilla” spel, skall alla aktiva som är 12 år och upp ställa upp som funktionärer.

Varje funktionärspass är ca. 6 timmar och under tävlingarna tilldelas man lunch, dryck och kaffe. Som funktionär hjälper man till att kratta i längdgroparna, rullar tillbaka kulor, bär häckar osv. Under året kommer föreningen att arrangera minst tre funktionärsutbildningar som alla föräldrar eller andra anhöriga bör delta kostnadsfritt på. Dessa grunder ger grundläggande regler i friidrott.

Frågor kan ställas till föreningens funktionärsansvariga XX