Välkommen till kanslibiblioteket 

Här på kanslibiblioteket kan du hitta litteratur som kan vara till användning för din träning som aktiv eller för dig som planerar träning.

Hör av dig till kansliet för att låna litteratur. Telefon 0522-135 33 eller maila till info@ikorient.se

Titlar

Fysisk grundträning
Friidrott och gymnastik ses ofta som de idrotter som ger barn och ungdomar den bästa fysiska grunden för vidare idrottslig utveckling. Fokus inom friidrottsträning för barn ligger på träning av basfärdigheter, och det är en mångfald av grovkoordinativa rörelsemönster som tränas in.

Att verka som friidrottstränare för ungdomar i åldersspannet 10-14 år är en härlig utmaning där du som tränare med hjälp av denna bok och dess webbplats får tips och goda råd om hur du kan planera och genomföra spännande och roliga träningar.

Koordinationsträning i alla dess former är i 10-14 års åldern särskilt gynnsamt då ungdomarna har goda förutsättningar att lära sig nya rörelsemönster. Boken och webbplatsen ger dig ett stort urval av koordinationsövningar samt hur du från dessa övningar kan gå vidare till de grenspecifika övningarna.

Totalt rymmer boken och webbplatsen över 130 filmsekvenser som visar övningar och friidrottens grenar med fokus på det tekniska utförandet. Allt för att de aktiva ska få de bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och att få till en god grenteknik senare i idrottskarriären.

Som tränare för ungdomar i 14-17-årsåldern får du uppleva mycket glädje från de aktiva då de gör stora resultatförbättringar varje år. Mycket beror på att de går från prepubertal fas till pubertal fas i sin fysiska utveckling tillsammans med att de utvecklar de koordinativa delarna i de olika grenarna.

Utvecklingen kan ha väldigt stora skillnader så du kan ha en aktiv som är fysiskt utvecklad som en 12-13-åring tillsammans med en 17-18-åring i din träningsgrupp trots att de är lika gamla. Det gör att en del aktiva kan prestera resultat på en väldigt hög nivå, till och med på världsnivå redan i denna ålder.

Boken Träning i uppbyggnadsstadiet – Friidrott 14-17 år vänder sig till dig som vill gå vidare från grundutbildningarna 10-12 år och 12-14 år och utveckla dina kunskaper i de olika grenarna. Till boken ingår en webbplats med över 200 teknikfilmer till din och dina aktivas hjälp för att få god förståelse i olika teknikutföranden av din grens specifika grenteknik.

Är du nyfiken på vad rörelseförståelse är? Vill du få inspiration till att få fler att vilja röra sig?

Med utgångspunkt i 10 vanliga lekar ger häftet dig förslag på hur du med enkla förändringar kan locka fler att vilja delta, utmanas och ha roligt tillsammans. Arbetsmetoden som presenteras kan du använda på alla lekar i framtiden så att de blir mer inkluderande, motiverar fler och utvecklar deltagarnas rörelseförståelse.

”Rörelseförståelse är mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser. Det handlar om glädjen att vilja röra sig – och allt annat som krävs för att vi ska delta i fysisk aktivitet hela livet. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse!”

Funktionell och rolig träning med medicinboll
Medicinbollträning är inte bara roligt – det är även väldigt funktionellt då det involverar både balans och koordination i styrketräningen. Dessutom passar det i stort sett alla åldrar och nivåer eftersom du enkelt kan variera styrkebelastningen genom olika tyngd på bollen samt avståndet mellan bollen och kroppen.

Alltifrån rehabilitering till extrem styrketräning
I det här häftet hittar du en mängd övningar med ett brett användningsområde – alltifrån rehabiliteringsträning och motionsinriktad styrketräning till mer extrem specifik explosiv styrketräning.

Friidrottens allmänna träningslära ger dig som friidrottstränare grundläggande kunskaper i träningslära och dess processer. Målet är att du som tränare ska få förståelse för den långsiktiga träningsprocessen och därmed kunna optimera träningen och ge den aktive möjlighet att nå sin högsta potential.

I den här nya upplagan av Friidrottens allmänna träningslära är innehållet uppdaterat med bland annat en ny struktur, nya erfarenheter och nya rön. Svensk Friidrotts ambition är att den allmänna träningsläran ska vara basen för friidrottens olika grenar.

I boken kan du läsa mer om till exempel tränarens roll, den optimala träningsprocessen, de fysiska grundegenskaperna samt träningens grundprinciper.

Snabb återhämtning med massage
Allt fler människor stressar, arbetar ensidigt och ergonomiskt felaktigt vilket kan leda till att nacken, skuldrorna och den övre ryggmuskulaturen blir förkortad och spänd. Med hjälp av massage bearbetar man muskulaturen så att dessa spänningar kan mjukas upp. För den idrottsaktive, som strävar efter en snabb återhämtning efter träning och tävling, är detta mycket viktigt. Det skapar en möjlighet att träna både bättre och hårdare!

Domarens ABC är till för föreningar som vill utbilda nya domare i friidrott.

Detta häfte är ett utmärkt material för att utbilda en grupp medlemmar/föräldrar/aktiva i hur friidrottens regler fungerar och hur man genomför en tävling.

Detta är den fjärde upplagan av Domarens ABC och texten är uppdaterad till de regler som är aktuella 2019.

I materialet finns också ett nytt avsnitt med illustrationer som visar bandomarnas placering och arbetsuppgifter.

Domarens ABC innehåller två studieplaner:
• För dem som vill bli allmänna domare och förstå reglerna i alla grenar.
• För funktionärsteam, det vill säga en grupp som fått ansvar att lära sig en gren och att genomföra den grenen under en tävling.

Svenska Friidrottsförbundets ”Tävlingsregler för friidrott” beskriver hur alla friidrottstävlingar i Sverige skall genomföras.
Grunden är Internationella Friidrottsförbundets regler, vilka har kompletterats med nationella bestämmelser (framförallt för barn- och ungdomstävlingar).

Regelboken är både ett arbetsredskap för varje tävlingsfunktionär och ett uppslagsverk för alla andra – tränare, ledare, aktiva, föräldrar med flera – som vill/behöver veta hur friidrott ”går till”.

Med denna bok upphävs samtliga tidigare utgåvor av SFIF:s Tävlingsregler för friidrott.