Styrelsen och övriga kontakter

Ordförande Alexander Rahm
 Vice Ordförande Magnus Jirhem
 Kassör Ing-Marie Fredriksson
 Sekreterare Johanna Jönsson
 Ledamöter Tomas Reuterberg
Helen Andreasson
Therese Drottz
 Suppleant Christel Allansson
Revisorer Pekka Kantola
Juhani Juniola
Revisorsuppleanter Sven Alm
Bengt Alm
Kommiteer och övrigt:
Sponsring Marknadsgruppen
Medlemsansvarig Niklas Hermansson
Tidningsurklipp Björn Constantin
Tränarråd
Tävlingsanmälningar Kansliet
Utbildningsansvarig
Arrangemang Alexander Rahm
Statistikansvarig Björn Constantin
Valberedning Bertil Johansson
Ewa Stenström
Caféansvarig Styrelsen
Arkivansvarig Björn Constantin
Bingoalliansen Niklas Hermansson