Styrelsen och övriga kontakter

Ordförande Alexander Rahm
 Vice Ordförande Magnus Jirhem
 Kassör Ing-Marie Fredriksson
 Sekreterare Johanna Jönsson
 Ledamöter Tomas Reuterberg
Helen Andreasson
Therese Drottz

Mattias Lageskog

 Suppleant Christel Allansson
Revisorer Pekka Kantola
Juhani Juniola
Revisorsuppleanter Sven Alm
Bengt Alm
Kommiteer och övrigt:
Sponsring Marknadsgruppen
Medlemsansvarig Niklas Hermansson
Tidningsurklipp Kansliet
Tränarråd
Tävlingsanmälningar Kansliet
Utbildningsansvarig
Arrangemang Alexander Rahm
Statistikansvarig Kansliet
Valberedning Bertil Johansson
Ewa Stenström
Caféansvarig Styrelsen
Arkivansvarig Kansliet
Bingoalliansen Niklas Hermansson