Tryckmaterial

Här nedan kan du som medlem hämta olika tryckmaterial som tillhör IK Orient.

Tänk på att alla sammanhang där IK Orients logga eller annan konfektion används bör stämmas av med styrelse eller klubbrepresentant. Alla sammanhang där materialet används bör kunna förknippas med den verksamhet som bedrivs.

Brevmall IK Orient (Word)

Brevmall IK Orient (PDF)