Vill du lyfta en Orientare som gjort en prestation, insats eller bidragit till föreningen på ett sätt som bidrar till att föreningen syns, växer eller gynnas på ett bra sätt? Gör de med att nominera personer här! Föreningen delar årligen, i december, ut priserna i listan. Se kriterierna för mer info.

Du kan när som helst under året nominera en person till ett pris.

Nominera din Orientare

Klubbpriser i IK Orient

  • Årets ledareTilldelas till den ledare som gjort en betydande insats för föreningen. Har varit en drivande kraft för att utveckla sin grupp på grupp- och individnivå samt ser utanför gruppens eget bästa. En person som lyfter de goda varumärket och är en god förebild för sina adepter och övriga föreningen.

 

  • Årets klubbprestationTilldelas till den person som utmärkt sig utöver de vanliga. Prestationen skall vara idrottsbaserad, men inte nödvändigtvis resultatbaserad.
  • Årets funktionärTilldelas till en person som presterat, tagit ansvar och visat på goda serviceegenskaper som funktionär. Personen har skänkt sin tid och hjälp för att våra tävlande ska få en tävlingsupplevelse utöver det vanliga.

 

  • Årets förälderTilldelas en förälder som inte varit ledare eller innehar annan befattning i föreningen. Som genom sitt engagemang skapat mervärde för föreningen eller träningsgruppen på ett betydande sätt. Priset kan delas ut till ett syskon, mor- eller farföräldrar eller annan anhörig till aktiv i föreningen.
  • Årets kamratTilldelas en person som genom sitt mycket fina och goda kamratskap lyfter, pushar eller bidrar till den goda stämningen och/eller prestationen. En person som visar stort hjärta i att vara en så bra kamrat som möjligt.
  • Årets träningsflitigaTilldelas en person som har stor hängivenhet och visat stort intresse för sin träning. Som genom sin närvaro sprider glädje, gemenskap och kamratskap i sin träningsgrupp.