Bohusspelen

Bohusspelen är den största ungdom-, junior-, och seniortävling utomhus i vårt distrikt.

Tävlingen har varit vilande sen 2015 och hoppas kunna var tillbaka under sommaren 2020.