MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER 2024

 1. Medlemsavgifter
 • 300:- för varje enskild aktiv (födda 2015- senior/veteraner), Paraaktiva
 • 450:- för hela familjen

I medlemsavgiften ingår kollektiv olycksfallsförsäkring.

För att få deltaga i tävlingar krävs att medlemsavgiften är betald innan tävling.

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla tränare och hjälptränare.

 1. Träningsavgifter
 • Födda 2012 och senare samt Hoppet               900kr/kalenderår
 • Födda 2009-2011                                                 1200kr/kalenderår
 • Födda 2008-2005                                                  1600 kr/kalenderår
 • Födda 2004 och tidigare                                      1800kr/kalenderår
 • 1500 kr Löpning 1
 • 1500 kr Löpning 2
 • 1200 kr Löpning 3
 • 500 kr – 10 kort (Swich på plats)

Träningsavgiften är obligatorisk för alla aktiva.

OBS! Ni som betalar via Internet el. dyl, tänk på att ange

vem betalningen avser – om det är någon annan än kontoinnehavaren.

5841-4186 IK Orient betalas senast den 27 februari 2023.

OBS!
Vid inbetalning för familj kan inte alla uppgifter få plats som meddelande via banken.

Därför ber vi er maila in alla uppgifter till orientuddevalla@gmail.com eller ring kansliet 0522-13533

OBS! För att försäkringar från föreningen skall gälla så måste tränings- och medlemsavgiften vara betald.

Ni måste ange:

 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer (tio siffror) 
 • Adress
 • Telefon
 • Mailadress
 • För familj måste dessa uppgifter anges för samtliga