Uddevallaspelen

Uddevallaspelen är den stora ungdom-, junior-, och seniortävling som arrangerats inne i Rimnershallen.

Tävlingen har tidigare arrangerats i januari.