Under måndagskvällen hade föreningen sitt årsmöte på Harrys i Uddevalla.

Årsmötet var senarelagt i år pga Coronaviruset.

Mötet gick igenom verksamhetsåret 2019 och valde in den nya styrelsen för 2020-2021.

Alexander Rahm valdes om som föreningens ordförande, Tommy Dahlbom och Christel Allansson kom in som nya personer i styrelsen.

Avgående som avtackades för sina insatser i styrelsen och sitt goda arbete i föreningen var Joachim Lindrot, Peter Höök, Marita Ekström Nilsson och allas våran Harrys Simon (Michael Simonsson).

Trotts att dessa fyra avgår från styrelsen så hoppas vi självklart att dem finns med i föreningens utveckling framåt. Vi tackar för deras otroligt fina insatser hittills och allt dem bidragit med.

Styrelsen består nu av:

Alexander Rahm

Linda Drottz

Tommy Dahlbom

Helen Andreasson

Johanna Jönsson

Ing-Marie Fredriksson

Christel Allansson