Det var för ett par veckor sedan årsmöte för föreningen och en ny styrelse skulle tillsättas. Årsmötet hade stort förtroende för den styrelsen som suttit och röstade för att sittande styrelse skulle få förnyat förtroende.
Styrelsen utökades också med ett nytt namn, Siri Fagerlund, vilket är jättekul!
Till ordförande valdes Alexander Rahm till ännu en ny period, detta blir den fjärde perioden som Alexander leder styrelsen och IK Orient mot nya mål.
I styrelsen sitter följande personer 2021-2022:
Alexander Rahm
Tommy Dahlbom
Linda Drottz
Helén Andreasson
Ing-Marie Fredriksson
Johanna Jönsson
Siri Fagerlund
Christel Allansson
Vi önskar styrelsen lycka till det kommande året!