Under onsdagskvällen (9 mars) var de årets årsmöte för IK Orient, mötet hölls på

Harrys restaurang i Uddevalla.

Ett välbesökt årsmöte, med 24 deltagare, hyllade inledningsvis Lotta Rahm som årets mottagare av föreningens Standar. IK Orients finaste pris. Läs gärna en tidigare nyhet om Lotta och om priset. Årsmötet behandlade liggande dagordning och behandlade aktuella ärenden.

Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse för 2022-2023. Årsmötet biföll alla förslag till ny styrelse. Alexander Rahm fick förnyat förtroende som föreningens ordförande, han går nu in på sin femte ordförande period. Johanna Jönsson, Ing-Marie Fredriksson Helén Andreasson och Christel Allansson sitter kvar sedan tidigare. Nya i styrelsen är Mattias Lageskog, Therese Drottz, Thomas Reuterberg och Magnus Jirhem.

Årsmötet hälsade de nya i styrelsen varmt välkomna!

Efter avslutat möte avtackades Linda Drottz efter 4 år i styrelsen, Siri Fagerlund efter 1 år i styrelsen och Tommy Dahlbom efter 2 år i styrelsen. Alla tre personer finns kvar i sina träningsgrupper och i andra spännande uppdrag i IK Orient.

Vi tackar för alla medlemmars medverkan under 2021 och för alla deltagare på årsmötet!