Bidrag från Thordénstiftelsen beviljades under förra veckan och publicerades idag. Glädjande nog har IK Orient blivit tilldelade 150 000kr med ett riktat stöd till vår verksamhet.

Vi tackar ödmjukast för det fina bidraget från stiftelsen.